Specialkaffe

Kaffe är en känslig produkt och påverkar tusentals människors liv. Vi tror att om vi betalar bonden ett bra pris för det mödosamma arbetet att producera kaffet så kommer det gynna henne eller honom, deras familjer, samhällen och den lokala miljön.

För att få varje serverad kopp till en upplevelse krävs noggrannhet med temperatur, utrustning, handhavande och framförallt råvaror och kärlek, passion till hantverket!

För att förvalta producentens kunskap och tålmodiga arbete krävs det att rosteriet hanterar kaffet varsamt. Allt vårt kaffe är spårbart och rostas på Da Matteo i Göteborg.

Cafe Chocolat har alltid färskt och nyrostat kaffe
– hållbart producerat och varsamt hanterat.

 

 

 

Ett urval av da Matteos sortiment: